Kulturaktörerna presenterar:

En turnérande musikalföreställning i två akter